EXISTENCE 4 / 2011

ČSAF časopis

35

Není skladem

Katalogové číslo: 2481 Kategorie: ,
Bezpečná platba je garantována

S ukončením dalšího ročníku naší anarchistické revue můžeme s klidným svědomím říci, že se stala znovuzavedeným a životaschopným projektem, který je schopen dostát svým předsevzetím, ať již jde o periodicitu, rozsah a dovolíme si tvrdit, že i předsevzatou obsahovou a vizuální kvalitu. Jsme rádi, že po dvou letech, co Existence znovu vychází, si našla v rámci antiautoritářského hnutí a částečně i za jeho až moc jasně položenými hranicemi své pravidelné čtenáře. Také je úžasné, že toto periodikum šíří tolik nezávislých distributorů a je oficiálně i neoficiálně k mámí v několika obchodech, klubech, barech a čajovnách.

Ale dost sebechvály, aby nám tyto řádky, jak se říká, nezasmrádly. Podívejme se raději, s čím letošní čtvrté číslo Existence přichází. Před tím bychom ale rádi ještě poznamenali, že v tomto vydání naleznete mnohem větší množství původních článků, které zatím nevyšly nikde ve virtuálním prostoru, než tomu bylo dříve. S tím souvisí i to, že se nám podařilo pro toto číslo najít (nebo si oni našli nás) docela dost přispěvatelů.

Hlavním tématem čísla se staly nepokoje, které se přehnaly začátkem srpna anglickými městy a zasáhly i několik čtvrtí samotného Londýna. Stěžejním článkem k tématu je několikastránkový překlad analýzy od irských anarchosyndikalistů ze skupiny Workers Solidarity Movement. Text se detailně zabývá příčinami nepokojů, jejich samotným průběhem a projevy, negativními reakcemi médií, politiků, ale i třeba některých levičáků, snahou o dehumanizaci výtržníků a jejich bezprecedentní potrestání a na závěr také důsledky, jaké nepokoje ještě mohou mít. Irští anarchisté před námi de facto otevírají bezvýchodný obraz deklasovaných vrstev dělnické třídy, které nemají žádné vyhlídky na únik a změnu, a to zvláště v době, kdy jsou jejich komunity postiženy dalšími škrty, s nimiž přicházejí neoliberální politici.

Otázkou deklasovaných vrstev a jejich nelichotivých „vyhlídek“ se pak věnuje úvodní článek tématu. Připomíná mimo jiné myšlenku, která je takovou červenou nití tohoto čísla Existence, že vztek pramenící ze sociální frustrace, by neměl být směřován proti těm, co se nacházejí ještě níž, nýbrž proti těm nahoře, kteří za bídný stav společnosti skutečně mohou a kteří na něm vydělali a stále vydělávají. Hlavní téma je pak ještě doplněno prohlášením londýnských anarchosyndikalistů, které svým způsobem velmi stručně rámuje některé body obsažené ve výše zmíněné analýze.

Hned na úvod celého časopisu jsme zavedli jednu novinku. I když pamětníciExistence z přelomu milénia by mohli tvrdit, že o tak velkou novinku zas nejde. V rubrice, kterou jsme nazvali „Kvartál“, chceme pravidelně přinášet stručný přehled akcí, které uspořádalo české a slovenské antiautoritářské hnutí nebo kterých se nějakým způsobem anarchisté a anarchistky účastnili. Na tuto rubriku tentokrát navazuje příspěvek účastníka blokády kácení v bezzásahových zónách Šumavy a představení nové kampaně severočeské asociace Alerta, která se zaměřuje na snížení produkce odpadu a boj proti záměru vybudovat na Mostecku novou spalovnu.

Další novinkou, která by se měla objevovat i v následujících vydáních, je rubrika „Vidíme to jinak“. Stejně se kdysi jmenovala tiskovina vydávaná anarchopacifistickou skupinou VAP. Právě s tou jsme se nyní domluvili na vzájemné spolupráci, která se bude zhmotňovat mimo jiné v této rubrice.

Nadále pokračujeme ve spolupráci s českou pobočkou iniciativy International Solidarity Movement, která se orientuje na „palestinskou otázku“. V době, kdy se většina propalestinských aktivistů zaměřuje na přijetí Palestiny coby členského státu Organizace spojených národů, my přinášíme kritický pohled na tuto snahu z pera jednoho ze zakladatelů online magazínu Electronic Intifada.

V hlavním tématu minulého čísla pokračuje dvoustránkový příspěvek jednoho z aktivistů české iniciativy Skutečnou demokracii teď!, která vznikla na základě inspirace stejnojmenným španělským hnutím. Popisuje v něm první kroky a zkušenosti této iniciativy a v druhé části se zabývá místem anarchismu v tomto hnutí, které se uchytilo v několika zemích Evropy či v Izraeli.

Nahlédneme také do bouřlivého a anarchisty bedlivě sledovaného Řecka. Své zkušenosti s tamějším hnutím přiblíží rozhovor, v němž nám na otázky odpovídala naše kamarádka, která v této zemi nějakou dobu pobývala. Dozvíte se, čím je tamní anarchistické hnutí jiné, čím se od něj můžeme nechat inspirovat, jak se místní aktivisté koukají na „revoluční turisty“ a jak je tu nahlíženo na časté rioty a boje s policií.

V analytickém textu od skupiny Kolektivně proti kapitálu se vrátíme ke stávce v dopravě, která proběhla 16. června. Podíváme se, jaký byl její průběh, čeho (ne)dosáhla, jaká byla odpověď vlády a médií, jak (ne)byl využit její potenciál a jaké možnosti se v boji pracujících za lepší životní a pracovní podmínky dále naskýtají.

Další z převzatých textů je článek o celosvětové cyklistické iniciativě Critical Mass. Představí nám její historii, možné podoby a především předloží kritický pohled na podobu, kterou má tato iniciativa u nás. Přečíst si budete moci také delší překlad, který již vyšel na našem webu, o historii fašistických spolků v Maďarsku a o fašizujících tendencích, které v této středoevropské zemi reprezentuje i současná vládní strana.

Existencí se můžete vypravit do několika alternativních podniků, které sice fungují jako bary, kluby, čajovny, ale nejsou pouze o zábavě, nýbrž dávají také prostor angažovaným projektům – od benefičních koncertů, přes debaty, výstavy až po distribuci anarchistických tiskovin. Slovy provozovatelů zavítáme do orlovské Futry, brněnského Pelechu a libereckého Azylu.

V neposlední řadě bychom rádi upozornili také na stěžejní diskusní text, který se snaží odpovědět na otázky ohledně hledání anarchistické politiky v současném českém anarchistickém hnutí, popřípadě v organizaci, jakou je Československá anarchistická federace.

A nakonec tu jako vždy naleznete představení textů, které vyšly v rámci projektu nástěnných novin A3, a početné recenze na publikace, které za poslední dobu vzešly z antiautoritářského hnutí.

Hmotnost0,3 kg
Nákupní košík
Přejít nahoru